پورتال اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان
اخبار مهم:
مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان زنجان برگزار می گردد

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان زنجان ،بنا بر تصمیم هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان زنجان ،جلسه مجمع عمومی عادی این شرکت ،راس ساعت 17عصر روز پنج شنبه، مورخ 19مرداد ماه سال جاری، درمحل فروشگاه مرکزی(واقع در روبروی دارالقرآن الکریم)تشکیل خواهد گردید.

لذا از تمامی اعضا شرکت تعاونی دعوت به عمل می آید در تاریخ مذکور جهت رسیدگی به دستورات جلسه مندرج در فایل پیوستی ذیل حضور به هم رسانند و یا وکلای قانونی خود را بر اساس ماده 28 اساس نامه برای شرکت در جلسه معرفی نمایند.

شایان ذکر است تمامی اعضا محترم شرکت تعاونی و به خصوص کسانی که قصد کاندیدا شدن در بازرسی شرکت را دارند، شرایط مذکوردر فایل ضمیمه را به دقت مطالعه نمایند.

فایل ضمیمه(آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان زنجان )

منبع:اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه