پورتال اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان
اخبار مهم:
قابل توجه همکاران محترم شاغل و بازنشسته

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

همکارانی که در سامانه فیش حقوقی از ورودی2 برای دریافت فیش حقوقی استفاده می نمایند توجه داشته باشند که شماره حساب خود را بدون صفر (رقم اول) وارد نمایند.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه