پورتال اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان
اخبار مهم:
تمدید مهلت ثبت نام انتقالات درون استانی

براساس مصوبه کمیسیون انتقالات وبه منظور تامین درخواست متقاضیان انتقالات درون استانی ثبت نام انتقالات درون استانی تا روزسه شنبه مورخه 96/4/7تمدید شد .

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه