پورتال اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان
اخبار مهم:
برگزاری آزمون جذب مدرسان آموزش خانواده

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان زنجان،اصغر ابراهیمی رئیس اداره انجمن اولیا ومربیان استان با بیان اینکه جلب مشارکت واقعی اولیا در نظامهای تعلیم و تربیت موفق دنیا در برنامه کاری دست اندرکاران قرار گرفته و نقش والدین، یکی از مقوله های مثبت در حوزه فرزند پروری تلقی شده است گفت:در کشور ما نیز مشارکت والدین بر اساس آموزه های دینی و تخصصی اولیا در اهداف آموزشی و تربیتی مدارس در قالب اعضای انجمن اولیا و مربیان تبلور یافته است.
وی تاکید نمود: برگزاری دوره های آموزش خانواده ،جهت همراهی و مشارکت آنان در یاری رساندن به نظام آموزشی و دست یابی به اهداف نظام تعلیم و تربیت در مقوله فرزند پروری و تربیت صحیح و جلوگیری از آسیب های اجتماعی احتمالی در جامعه بسیار با اهمیت می باشد.

ابراهیمی ادامه داد:براین اساس جهت پویایی دوره های آموزش خانواده نیاز به مدرسان خبره و توانمند از لحاظ علمی و مهارتی می باشد و این مدرسان هستند که بار مسئولیت آموزش والدین و همراهی و راهنمایی آنان را بر عهده دارند.

وی تصریح نمود:بنا بر نیاز ضروری و درخواست استان ها به مدرسان جدید ،دفتر برنامه ریزی مرکزی انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش اقدام به فراخوان ثبت نام مدرسان آموزش خانواده از طریق آزمون درمردادماه1396نموده است.

متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.familyeducation.ir نسبت به ثبت نام از تاریخ 96/3/23 اقدام نمایند.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه